Specjalistyczna placówka – badania dla kierowców

Należy pamiętać, iż każda osoba, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego. Na podstawie tego rodzaju badań wydawane jest orzeczenie lekarskie, jakie stwierdza istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Takimi są badania kierowców Sosnowiec i co więcej realizowane są one poprzez nowoczesną, specjalistyczną placówkę, która współpracuje z uprawnionymi do wykonywania tego rodzaju badań lekarzami.